Phone Number :  (+98 21) 88746535 - 88746536 (+98) 912 3175779

دستور العمل اجرا

دستوراعمل اجرای   Sealluxe :

این موادروی سطوح بتنی اکسپوز، کلیه سنگها،آجر، ماسه شسته، سیمان و... قابل اجراست.
ومی­توان به کمک قلمو، رولر ویا اسپری، بسته به مکان و دستگیری اجرا آنرا اعمال نمود.
در اعمال این مواد نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

* کل سطح باید کاملاً شسته و عاری از هرگونه آلودگی(گرد و غبار،چربی و یا رنگ) گردد.در شستشو استفاده از واترجت (فشار آب بالا) توصیه می گردد.
* محلهای سست و کرمو که نیاز به ترمیم دارد بایستی رفع عیب و ترمیم گردند.
* سطح شسته شده بایستی کاملاً خشک شده باشد. یعنی حداقل 24 ساعت بعد از شسته شدن باید اعمال گردد.
* در همه روشهای اعمال بایستی به صورت دو تا سه لایه پی درپی اعمال مواد صورت پذیرد و حرکت دست باید به صورت بعلاوه یا افقی-عمودی(صلیبی)باشد.یعنی در همه روشها یک رفت و برگشت افقی و یک رفت و برگش عمودی لازم است.
* عمل اجرای این مواد باید تا اشباع سطح و عدم جذب مجدد ادامه یابد.
* در اعمال با قلمو یا رولر ابزار باید کاملاً آغشته و خیس از مواد گردد.
* هم بسته حاوی مواد و هم محل در حال اجرادر کنار حرارت و شعله قرار نگیرد.
* محل اعمال بایستی دارای دریچه یا هر مکانیزم تبادل جریان هوا باشد.از اعمال مواد در فضاهای بی در رو خودداری نمایید.
* در صورت تماس با چشم فوراً به پزشک مراجعه شود و در این فاصله حتماً با آب تمیز صورت و چشم شستشو داده شود.
* از کشیدن سیگار و یا روشن کردن مواد آتش زا هنگام کار با سیلوکس جداً اجتناب گردد.
* موقع کار از ماسک ، عینک ، دستکش و لباس کار مخصوص استفاده گردد.