Phone Number :  (+98 21) 88746535 - 88746536 (+98) 912 3175779

خسارات ناشی از رطوبت

   جلوگیری از تخریب سازه های بتنی و مصالح ساختمانی ناشی از نفوذ آب و رطوبت 
Sealluxe
سیلوکس
 
وقتی که یک ماده معدنی ساختمانی در برابر آب قرار می گیرد ، بسته به میزان خلل و فرج موجود در آن ، مقداری آب جذب می کند، رطوبت واکنشهای شیمیایی مخربی بوجود می آورد .در برخی از این واکنشها ،  آب واکنش دهنده است ، ولی در بیشتر واکنش ها آب نقش حلال و واسطه واکنش را ایفا می کند.
نمای خارجی بناها از جمله پل ها ، تونل ها و ساختمانها (بناهای آجری، سیمانی، بتنی، نمای سنگ و...)  نمونه های بارز و مشهودی هستند که علاوه برصدمه بر پایائی سازه منظر نامطلوبی نیز از نظر ظاهر و زیبائی نما (و همچنین  شهرمان) دارند.
 
 خسارات ناشی از رطوبت
 
- ترک های ناشی از تورم و انقباض
- خسارات ناشی ازیخ زدگی  و ذوب شدن یخ ها .
- شوره زدگی  و خسارات ناشی از نمک ناشی از هیدراته شدن ( جذب آب )  و کریستال سازی
-  فروشویی و شستشوی آهک
-  لکه های زنگ زدگی و ایجاد غشاء و پرده
-  کثیف و چرک شدن سطح
-  حملات قارچ ها ، خزه ، گلسنگ و جلبک
-  خوردگی شیمیایی و تغییر شکل های ترکیبات بر اثر تولید گازهای اسیدی  و SO
-  اختلال در تغییرات و عایق گذاری و خصوصیات حرارتی

-  تخریب بتن بر اثر خوردگی آرماتورها
-  نفوذ و نشت رطوبت به درون دیوارها


جدول مقدار جذب آب در مصالح مختلف

جذب آب از طریق رطوبت هوا :
مواد ساختمانی نه تنها از طریق مستقیم آب جذب می کنند ، بلکه از طریق مکانیسمی به نام فشار اتمسفریک ( تغلیظ شریانی) نیز رطوبت جذب می نمایند که این امر بر اثر میزان گازهای اتمسفر اتفاق می­افتد هوا قادر است بر اساس درجه حرارت محیط مقادیر مختلفی آب در خود حمل کند . برای مثال در رطوبت 100%  ودر دمای 20  سانتیگراد مقدار17 gr /m     آب در هوا وجود دارد که این رطوبت می تواند بر سطح سازه اثر گذار باشد .
 
شکل روبرو میزان رطوبت موجود در سازها و مواد مختلف بنایی
و درجه حرارت و رطوبت مورد نظر را نشان  می دهد .
 
  جذب آب وابسته به نمک :
نمک ها شدیداً جاذب الرطوبه هستند لذا میزان و مقدار نمک های محلول در آب که بعد از تبخیر در عمق
و سطح  سازه باقی می­مانند، میزان جذب آب مصالح ساختمانی و تعادل آن را بهم می زند و آن را افزایش می دهد و همچنین مقدار جذب توسط بخارهای موجود در هوا نیز افزایش می­یابد. این مقدار جذب آب بر اساس ماهیت طبیعی و ساختار شیمیایی نوع نمک متفاوت است .
 
با تغلیظ این نمک ها در سازه ساختمانی مقدار جذب بیشتر و بیشتر می شود.

در جاهایی که در ساختمان مصالح بکار رفته شده نیترات نیز باشد این مقدار
 جذب آب بسیار وخیم تر خواهد شد .


حمله باران اسیدی :
باران اسیدی بیشتر به دلیل عوامل محیطی بوجود می­آید. استفاده از سوختهای فسیلی (سوختهای با منشاء نفت طبیعی) در اتومبیل  یا محیط های صنعتی و نیروگاههای برق و ..... می تواند اکسید سولفور و اکسید نیتروژن ایجاد کند. این اکسید ها هنگام ترکیب شدن با آب (در هنگام بارندگی)، اسید سولفوریک و اسید نیتریک ایجاد می کنند که اسیدهایی بسیار قوی می­باشند. این اسید ها می توانند با همه مصالح از جمله تمامی مصالح سیمانی، ماسه سنگ، آجرو ... واکنش دهند.

 
در مصالح بتونی ، واکنش  Ca(OH)2 می­تواند Ca(NO3)2 و CaSO4 تشکیل دهد. اینها نمک هستند و با بوجود آمدن آنها ساختاری بسیار ضعیف تر پس از آن ساختار کریستالی Ca(OH)2 تشکیل می شود.


S+ nO2 ……       Sox          
اکسید های سولفور

SOX + H2O …….       H2SO4 + H2SO3
اسید های سولفوری قوی
N2+O2 ………          NOx
اکسید های نیتروژن
NOx + H2O ……..         HNO3 + HNO2
اسید های نیتروژنی قوی
Ca(OH)2+H2SO4 ……..         CaSO4+2H2O
سولفات کلسیم
Ca(OH)2+2HNO3 …….       Ca(NO3)2 + 2H2O
 
نیترات کلسیم
 
 خوردگی فولاد در بتن مسلح:

خوردگی فولاد در بتن مسلح مشکلات سازه­ای متعددی ایجاد می­کند. خوردگی فولاد فرایندی الکتروشیمیایی است. در این واکنش Fe(فولاد) الکترون از دست می دهد و اکسیژن (O2) این الکترونها را می­گیرد . آهن اکسید می شود و اکسیژن کاهش می یابد. این واکنش ها نیازمند واسطه ناقل الکترون هستند . اگر بتن خیس باشد، آب واسطه انتقال الکترون را فراهم می­کند. بنابر این برای آغاز خوردگی به آب نیاز است. عامل مهم دیگر حضور کلرید می­باشد. کلرید همیشه در بتن وجود دارد. کلرید اضافی بویژه در مناطق مرطوب ویا با آب باران فعال (القا) میشود. میله های فولادی بتن، لایه­ای از اکسید آهن دارند که به لایه غیر فعال معروف است. این لایه فولاد را در مقابل خوردگی بیشتر محافظت می کند. چنانچه این لایه مرطوب شود ،اکسید به اکسید آهن هیدراته تبدیل می شود که از نظر شیمیایی فعال تر است. نفوذ آب به بتن همچنین باعٍث مهاجرت کلرید به میله فولادی می شود. این کلرید ها با اکسید آهن هیدراته واکنش می دهند و فولاد را در معرض خوردگی بیشتر قرار می دهند. کلرید در فرایند کلی وارد نمی شود بنابر این کلرید نقش کاتالیزور را دارد.کلرید های آزاد به خوردگی ادامه دهند تا جایی که سازه فولادی کاملاً زنگ زده شود.

خیلی از این خسارات قابل پیشگیری است و یا می توان آنها را کاهش داد .
یکی از راههای محافظت از مصالح ساختمانی ضد آب سازی آنها می­باشد، ایجاد یک مانع ضد آب، می­تواند سازه را به جذب کمتر آب کمک نماید و جذب آب آن را کاهش دهد در این صورت سازه (بنا) خشک باقی مانده و زمینه مستعد کمتری جهت ایجاد خسارت های گفته شده ایجاد می نماید.
  
آب گریزی سطح موارد زیر را برآورده می کند  

 
جلو گیری از ترک های ناشی از تورم و انقباض
ممانعت از خسارات ناشی ازیخ زدگی  و ذوب شدن یخ ها .
شوره زدگی و خسارات ناشی از نمک ناشی از جذب آب و کریستال سازی را شاهد نخواهیم بود .
فروشویی و شستشوی آهک نخواهیم داشت .
لکه های زنگ زدگی و ایجاد غشاء و پرده روی سطوح دیده نخواهد شد .
ازکثیفی و چرک شدن سطح جلو گیری میکند .
حملات قارچ ها ، خزه ، گلسنگ و جلبک را نخواهیم داشت .
خوردگی شیمیایی و تغییر شکل­های ترکیبات بر اثر تولید گازهای اسیدی و SO بوجود نخواهد آمد.
اختلال در تغییرات و عایق گذاری و خصوصیات حرارتی بسیار کم خواهد شد .
از تخریب بتن بر اثر خوردگی آرماتورها (که از مسائل مهم است) جلو گیری می­نماید.از نفوذ و نشت رطوبت به درون دیوارها جلوگیری می­کند .