Phone Number :  (+98 21) 88746535 - 88746536 (+98) 912 3175779

مشخصات سیلوکس

مشخصات سیلوکس
 
پايائي سطوح با بیس مواد معدنی (بتن، سنگ، سطوح سیمانی، چوب و ...) يكي از مهمترين خصوصيات آن مي­باشد. چون لازم است این سطوح در طول عمر سازه شرايطي را كه براي آن طراحي شده تحمل نمايد .
عوامل خارجي برخواسته از محيط يا عوامل داخلي موجود در این سطوح مي تواند باعث كاهش پاياني آنها شود .
از نظر پايائي، رسيدن به كمترين نفوذپذيري ممكن ، از اهميت زيادي برخوردار مي­باشد.
جلوگيري از نفوذ پذيري در دو مرحله مي­تواند انجام گيرد :

الف : مرحله ساخت و اجرا                 ب : مرحله پاياني سازه و نگهداري آن

در بعضي شرايط با جذب كلر توسط سطوح، فرايند الكتروشيميايي آغاز شده و در نتيجه انبساط حجم آن، سطح ترك مي­خورد و باعث خرابي مي­شود .
اثر يخزدگيهنگامي كه آب يخ مي­زند ، افزايش حجمي در حدود 9 درصد در آن به وجود مي آيد . هنگامي كه دماي سطوح پايين مي­آيد ، يخبندان به تدريج به گونه­اي رخ مي دهد كه آبي كه هنوز در حفره هاي موئينه يخ نزده است ، در اثر افزايش حجم يخ ،در معرض فشار هيدروليكي قرار مي گيرد . اگر اين فشار رها نشود ، مي­تواند باعث ايجاد تنشهاي كششي داخلي شود، به اندازه­اي كه در سطح، گسيختگي هاي موضعي پديد آيد . در هنگام آب شدن، انبساطي كه توسط يخ ايجاد شده ، باقي مي ماند .بطوري كه در جذب آب بعدي فضاي بيشتري رخ خواهد داد . بنابراين تناوب هاي يخ زدن و آب شدن، داراي تاثيري تجمعي بوده و باعث خرابيها مي شوند . 
همانطور که میدانیم علاوه بر این خرابیها ، آلودگیهای شهر های بزرگ نیز باعث از بین رفتن زیبایی نمای اماکن و شهرها میشود . در عمل، تمیز کردن و ترمیم سطوح نماسازی،  با مشکلات متعددی توام است. مسایلی از قبیل مصرف مقادیر زیاد انرژی، مصالح و مواد شوینده شیمیایی و به تبع آن هزینه‌های زیاد.
 
سیلوکس با بهره گیری از دانش و تکنولوژی شرکتهای بزرگ کشور آلمان راهکار مناسبی را پیشنهاد مینماید .


ترکیب سیلان ها و سیلوکسان ها (Sealluxe):
به اثبات رسیده که استفاده از ترکیب سیلان ها و سیلوکسان ها بسیار مناسب است در این حالت نفوذ ناپذیری در برابر آب را می توان به دسته خواصی چون: قدرت نفوذپذیری بالا، مقاومت در برابر قلیاها و آب گریز بودن سطح تقسیم کرد. برای مثال برای یک سطح بتنی که نفوذ ناپذیری مدنظر می باشد. در مقایسه با یک سنگ ماسه ای و یا سطح آجری از سیلان و مواد اورگانیک (آلی) بیشتری استفاده می شود و در ضمن اینکه بتن خیلی فشرده تر بوده و دارای خاصیت قلیایی است و آجر سنگ ماسه ای تقریبا خنثی بوده و جذب بیشتری دارد اگر در ترکیب مورد نظر  فقط ازسیلوکسان استفاده شده باشد، این ترکیب در برابر نفود ناپذیری خوب عمل نمی کند و اثری نا پایدار خواهد داشت و این ترکیب در برابر قلیا ضعیف عمل خواهد کرد . همچنین سیلان های ایزواوکتایل  که گزینه مناسبی جهت سطوح بتنی هستد، برای ماسه سنگ و آجر مناسب نیست .
به علت ضعف در خاصیت قلیایی ، بیشتر سیلان ها در ناحیه سطح بخار شده و سطح ضد آب ضعیفی در سازه بنایی ایجاد می کنند .


محصولات خاص با بیشترین اثر دهی(Sealluxe) :

بطور کلی رده بزرگی از محصولات و مواد ساختمانی بین رده بتن تا ماسه سنگ وجود دارد . این مواد شامل سنگ گچ، آجرهای ماسه گچی، آجرهای لعاب دار، نماهای سیمان شسته، پلاسترهای اساس معدنی، رنگ ها، بتن هوادار و بتن های مسلح به الیاف و خیلی موارد دیگر هستند . ترکیبات بین سیلان و سیلوکسان ها باید طوری باشد که جواب گوی موثر و کافی این طیف محصولات ساختمانی باشد ، البته این موضوع مهم است که از همه این مواد یک انتظار باید داشت ، و آن ضد آب کردن سازه ساختمانی و اساس آن از رطوبت است .

  با ارزش ترین مشخصات  Sealluxe : ( اهداف کلی از ضد آب کننده ها ):


* مقاومت آن در برابر محیط های قلیایی ،
* قدرت نفوذ پذیری بالا،
* حالت آب گریزی زیاد آن ،
* کاهش جذب آب نفوذی به ساختارسازه ،
* نفوذ وسیع و یکنواخت ، ماده فعال آب گریز ،
* قابلیت و اجازه تبخیر آبهای داخلی و خروج گازهای داخلی ،
* ایجاد حالت آب گریزی  و  روان سازی قطرات آب برروی سطح ،
* مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (uv  ) ،
* سازگار با محیط زیست ،
* غیر مضر جهت سلامت انسان .

تا به امروز برای خیلی از سنگ های طبیعی راهکاری غیر از استفاده از سیلوکس  نیست . این ماده کاملا آب گریز بوده و پیوندهای رزین های سیلیکونی در مدت زمان کوتاهی و در چندین ساعت کاملا متراکم شده و حتی بر روی سطوح غیر قلیایی نیز به خوبی عمل می­کند .
این بدان علت است که این مواد حفرات موجود بر روی سطح را در مواد معدنی پر نمی کنند ، بلکه لایه ای بسیار نازک بر روی جداره و دیواره حفرات ایجاد می کنند این حفرات سیلیکونی شده دیگر بوسیله آب مرطوب نمی شوند و در برابر نفوذ آب های شریانی سازه را محافظت خواهند کرد ، و تبخیر رطوبت از درون سازه امکان پذیر خواهد بود .


مهمترین الزامات یک ماده ضد آب کننده
1) کاهش و حذف میزان جذب آب شریانی :

مهمترین عاملی که یک دافع آب باید ایجاد کند، ازبین بردن کامل جذب آب شریانی است. با از بین بردن این عامل مقدار آبی را که یک ساختمان در طی 24 ساعت که در معرض رطوبت و آب قرار گرفته باشد، تقریبا 80% کاهش می­یابد.
 
   


2) عمق نفوذ:
برای کاهش میزان جذب آب در طی مدت عمر سازه ، کاملا واضح و مشخص است که اگر این پوشش محدود به سطح مواد باشد ، به نتیجه مطلوب نمی رسیم ، لذا لازم و ضروری است که ناحیه آب گریز تا عمقی  از سطح   نفوذ کند ، همانطور که در جدول زیر ملاحظه میگردد  سیلوکس در مواد معدنی مختلف تا 5mm هم نفوذ میکند .


 
مقدار اثرگذاری سیلوکس بر مواد مختلف
نوع مصالح میزان جذب(گرم/ متر مربع) عمق نفوذ (میلیمتر) حالت ایجاد آبگریزی میزان جذب آب در 24 ساعت  (% )
قبل از مصرف پس از مصرف
آجرشنی 560 3-1 دارد 9/12 کمتر از یک 
آجرمعمولی 2372 >50 دارد 2/18 حدود پانزده صدم
آجر لعابی 125 10- 5 دارد 6/2  کمتر از یک دهم
سنگ آهک 1002 >20 دارد 4/12 حدود یک
سنگ توف 873 14- 8 دارد 8/17 حدود یک
ماسه سنگ 370 6- 2 دارد 2/5 حدود سه دهم
نمای سیمان شسته 290 3-1 دارد 6/7 حدود یک و نیم
بتن 350 116 2-1 دارد 7/5 حدود یک
بتن اکسپوز 82 2-1 دارد 6/3 کمتر از یک 
 
 

 
جدول معرفی حالت آبگریزی سطح
نوع رده بندی وضعیت آبگریزی زاویه تماس
1 خیلی عالی زاویه تماس        θ  <130    
2 عالی زاویه تماس θ     ْ130-ْ110
3 کمی خیس زاویه تماس θ       ْ110-ْ90
4 خیس شدن قابل ملاحظه زاویه تماس θ         90ْ-30ْ
5 سطح کاملا خیس زاویه تماس θ            30ْ>
3) شدت اثر آب گریزی سطح :
سومین عامل مهم در ضد آب کردن یک سطح ، تعیین و مقدار اثر آب گریزی سطح است . این اثر بر اساس زاویه سطوح تماس قطرات (زاویه ) مشخص می گردد که در جدول بدان اشاره شده است .   
 
Sealluxe  :
ترکیب پیشرفته ای از سیلان و سیلوکسان که در قسمتهای قبلی به تفصیل بیان گردیده است که علاوه بر افزایش عمر سازه در کاربری به عنوان محافظ سطوح معدنی ، استفاده از آن در سطوح نما باعث ایجاد مزایای زیر میگردد:* ممانعت از اتصال آلودگی ، گرد و .غبار روی سطح نما
* ممانعت از رشد خزه و جلبک در مناطق مرطوب
* ممانعت از ایجاد شوره های نمکی و زنگ زدگی و سیاهی
* ممانعت از ایجاد ترکهای معمول روی سطوح

* ایجاد حالت خود تمیز شوندگی در نما و عدم نیاز به شستشو طی عمر بنا
* حفظ حالت آبگریزی حتی در ترکهای بعدی ناشی از حوادث احتمالی چون زلزله
* ممانعت از نشت رطوبت به سطوح داخلی بنا
* مقاومت و پایداری زیاد در مقابل نور خورشید و حتی محیط شیمیایی
* نفوذ گر و بدون دره ای تغییر در رنگ نما یا هر سطح دیگر
* تقویت قابلیت تعرق سازه در هنگام بارندگی
* هزینه بسیار مناسب

* روش اعمال بسیار ساده وعدم نیاز به مهارت ویژه