Phone Number :  (+98 21) 88746535 - 88746536 (+98) 912 3175779

هاردملات

HARDMELAT
هاردملات ، كفپوش سخت صنعتي
  
هاردملات كفپوش سختي است كه از تركيب كانيهاي سخت معدني و سرباره هاي صنعتي با دانه بندي هاي 1/0 تا 5 ميليمتر طي مراحل دقيق و كنترل شده تهيه مي گردد . از تركيب اين محصول با سيمان ، آب و مواد افزودني مخلوطي به دست مي آيد كه بصورت يكپارچه و همزمان با بتن كف بعنوان پوشش نهايي با ضخامت 10 تا 25 ميليمتر اجرا مي شود .

       مزاياي Hard Melat   :
* هاردملات گرد و خاك ناشي از فرسودگي بتن كف را ندارد ،
* هاردملات به راحتي شسته و صيقل داده مي شود ،
* هاردملات داراي مقاومت سايش بالا در برابر ترافيك سنگين مي باشد ،
* هاردملات غير قابل اشتعال است ،
* هاردملات مناسب با شرايط محيط زيست غير سمي و غير مضر براي سلامتي است ،(مطابق استاندارد Din4226)
* هاردملات مقاوم در برابر سيكلهاي يخزدگي مي باشد ،
* هاردملات داراي پايداري در دماهاي متفاوت است ،
* هاردملات در برابر مواد نفتي ( بنزين و روغن و ) مقاومت بالايي دارد ،
* هاردملات زيباست و از تنوع رنگي برخوردار است و داراي صرفه اقتصادي است ،
* هاردملات از خسارت ناشي از توقف توليد جهت تعميرات كف سالنها جلوگيري مي نمايد و هزينه سنگين ناشي از اصلاحات و تعمير كف سالن را ندارد ،
* هاردملات مناسب براي همه مكانها ( حتي مكانهاي مرطوب ) ،
* هاردملات لغزنده نيست ،
* هاردملات در مقابل انواع فشارهاي استاتيكي و ديناميكي مقاوم است .
 
 

استانداردها

1- DIN 1100
استاندارد سنگدانه هاي سخت جهت كفپوشهاي سخت
2- DIN 8204
روشهاي اجراي بتن هاي تحت سايش
3- DIN 18560
روكشهاي كف با كاربري سنگين
4- ASTM C33-78
الزامات دانه بندي براي سنگدانه هاي ريز
5-DIN 4226 – 1
طبقه بندي سنگدانه ها
6- DIN 18200
استاندارد بسته بندي
7-BS 5075
استاندارد مواد افزودني
 
 
* موارد مصرف:
كليه مراكز صنعتي كه با سايش ناشي از ترافيك شديد و بار مكانيكي مواجه مي باشند و يا صنايعي كه گرد و غبار ناشي از تردد بر كيفيت محصول توليدي همچنين تجهيزات و ماشين آلات آنها اثر نامطلوب دارد ، منجمله :
- كارخانجات صنعتي             -   فرودگاهها و بنادر              -    پالايشگاهها و صنايع پتروشيمي
-   مراكز نظامي                    -   نيروگاهها                        -   ايستگاههاي مترو و راه آهن
-  پايانه ها و باراندازها           -  انبارهاي كالاها                   -   پاركينگها
-   سردخانه ها                     -   چاپخانه ها                      -   صنايع خودرو
-  سالنهاي ورزشي                 -  صنايع دارو سازي                 و
 
* روش اجرا و مقدار مصالح مورد نياز :
هاردملات را همزمان با بتن كفي كه داراي ضخامت كافي باشد ، اجرا مي كنند . اين ضخامت بسته به محاسبات فني مي تواند حداقل بين 100 تا 150 ميليمتر در نظر گرفته مي شود . ضخامت هاردملات پس از تشخيص رده ترافيكي و نوع بارگذاري بين 10 تا 25 ميليمتر تعيين ميگردد . ( در ضخامت 20 ميليمتر به بالا از دانه بندي تا 10 ميليمتر استفاده ميگردد . )
 
* مراحل اجرا :
ابتدا با احتساب مجموع ضخامت دال بتني و هاردملات ، قالبندي صورت ميگيرد . سپس بتن ريزي طبق ضوابط و دستورالعملهاي فني به گونه أي كه حداكثر تراكم و كمترين آب اندازي بين سنگدانه هاي بتن حاصل گردد ، انجام مي گيرد . سطح بتن حاصل از اين نوع روش اجرا ، در حد تخته ماله ، سطحي مناسب براي اجراي هاردملات است .
بهترين زمان براي اجراي هاردملات  پس از گيرش اوليه بتن مي باشد  كه بسته به شرايط محيطي بين 30 الي 180 دقيقه مي باشد .
 
* نسبت مصرف مصالح جهت 1 مترمربع هاردملات براي ضخامتهاي متفاوت بشرح جدول ذيل مي باشد :
 
ضخامت
mm
دانه بندي هاردملات
kg
سيمان
kg
آب
Litr
رنگدانه  (gr)  
Min

Max

 
10 25 10 5/3 2/3 300 500  
15 35 14 9/4 5/4 420 700  
20 44 18 7 5/6 600 900  
 
 
 
* هاردملات تحت عمليات مختلف و با زمانبندي تعيين شده بصورت زير اجرا ميگردد :
1. پهن كردن هاردملات
2. شمشه كشي ،
3. پرداخت سيني ،
4. پرداخت توسط ماله پروانه أي ،
5. پرداخت توسط ماله دستي ،
6. عمل آوري ،
7. انجام عمليات ساب زني ،
8. كاتر زني ( ايجاد درز انبساط بسته به شرايط فني ) .
 
* تلرانس مجاز سطح هاردملات مطابق با آئين نامه B.S 8204 PART2 در جدول زير ارا ئه شده است .
 
رده تسطيح تلرانس مجاز   (mm )

كاربرد

SR 1 3 3 3 استاندارد ويژه كف پوشهاي ويژه ، انبارهاي ويژه
SR 2 5 5 5 استاندارد معمولي كف پوشهاي معمولي ، صنعتي يا تجاري
SR 3 10 10 10 استاندارد خدماتي سطوحي كه درجه تسطيح بالايي نمي خواهند
 

براي مساحت هاي بزرگ  DIN 1100 انحراف 15+/- ميلي متر از سطح مبنا را مجاز ميداند 0
 
* عمل آوري :
جهت رسيدن به مقاومت بالا براي كفپوش هاردملات پس از اتمام كار و پرداخت يكي از روشهاي زير تا عمر 7 روزه الزامي و ادامه آن تا 28 روز توصيه مي شود :
 
1. آبدهي متناوب سطح ،
2. استفاده از پوششهاي مرطوب و حافظ رطوبت ( گوني خيس ، ورقهاي پلي اتيلن و )
3. در ضمن اجراي دستورات AC1 306R-88 و AC1 306.1-90 براي بتن ريزي در هواي سرد و AC1 305R-99 براي بتن ريزي در هواي گرم توصيه مي گردد .
 
* اطلاعات فني و مكانيكي :
 
وزن مخصوص توده أي : 1.65 gr / cm3      مطابق با استاندارد ASTMC 29/C 29/M - 97
وزن مخصوص حقيقي :  2.8  gr/ cm2        با استاندارد پيكنومتر
ابعاد دانه ها :   0.1 – 5  mm                    مطابق استاندارد  Din 4226
زمان گيرش اوليه :  0.5 – 3  hr                 بسته به شرايط محيطي
زمان گيرش نهايي :  7 – 10  hr                 بسته به شرايط محيطي
 
اجراي پوشش هاردملات كاري تخصصي است كه نياز به تجربه و تخصص فراوان دارد ، اكيپ هاي اجرائي  شركت با آموزش لازم ، بهره گيري توام از دانش و تجربه ، توانايي اجراي دقيق اين پوشش را دارند و در صورت نظارت دقيق كارشناسان شركت و اجراي سيستم دقيق كنترل كيفيت حين اجرا ، مي توان به پوششي با مشخصات زير دست يافت .
 
 
 
ويژگي بتن 350 بتن 400 استاندارد DIN
1100
ميانگين تست هاردملات در 28 روز
مقاومت خمشي kg/cm2 ـــــ ـــــ 100 150
مقاومت فشاري kg/cm2 350 400 800 850
حداكثر مقاومت سايشي cm3/50cm2 بسته به دانه بندي و طرح اختلاط بسته به دانه بندي و طرح اختلاط 5 8/4
 
 
 
انواع مختلف هارد ملات :
هاردملات بسته به نوع مواد اوليه بكار رفته و كاربرد نهايي آن در چندين نوع توليد مي گردد . همچنين مي توان هاردملات را در رنگهاي سفيد ، خاكستري ، سبز ، زرد ، قرمز و آبي نيز اجرا نمود .
 
 
 كارشناسان شركت بسته به نوع كاربرد پوشش هاردملات ، بهترين نوع آن را معرفي و اجرا مي نمايند .