Phone Number :  (+98 21) 88746535 - 88746536 (+98) 912 3175779

پرسشهای متداول

PDF دانلود فایل
 
پرسش وپاسخ
* هاردملات چيست؟
هاردملات يك لايه 1 تا 5/2 سانتيمتري از نوعي بتن پر مقاومت است كه مقاومت فشاري، كششي و سايشي بسيار بالايي دارد.
 
* اجراي هاردملات بر روي چه بستري صورت مي گيرد؟
بر روي بتن تازه. اگر بستر كار بتن قديمي باشد لازم است ابتدا يك لايه مياني از بتن به ضخامت حداقل 8 سانتيمتر روي بتن قديمي ريخته شود.
 
* اجراي هاردملات بر روي بتن تازه چه زماني انجام مي شود؟
پس از گيرش اوليه و قبل از گيرش نهايي . (بسته به شرايط محيطي)
توضيح: چنانچه عمر بتن از 12 ساعت بگذرد به آن بتن قديمي اطلاق مي شود.
 
* آيا اجراي هاردملات بر روي بستر بتن قديمي ممكن است؟
اگرچه با استفاده ازتمهيداتي مثل چسب هاي مخصوص ممكن است ولي توصيه نمي­شود.
 
* ضخامت لايه مياني بتن تازه بين هاردملات و بتن قديمي حداقل چقدر است؟
حداقل 8 سانتيمتر. (بسته به ميزان تنش هاي وارده)
 
* تنوع رنگي هاردملات؟
هاردملات بصورت دكوراتيو در رنگهاي سفيد، زرد، قرمز، نارنجي، سبز، آبي و قهوه اي قابل اجراست، اما براي مصارف صنعتي به ترتيب الويت بدون رنگ (با سيمان سياه و يا سفيد) توصيه مي گردد.
 
* عمده ترين مورد مصرف هاردملات در كجاست؟
مناطق صنعتي كه با ترافيك شديد و به كارگيري ماشين آلات سنگين و سايش ناشي از آنها مواجه هستند.
 
* آيا مي توان از هاردملات به عنوان يك كف پوش تزئيني استفاده نمود؟
بله، با استفاده از رنگهاي متفاوت و امكان شكل يافتن آن به صورت اشكال مختلف هندسي به وسيله قالب هايي از نوع سنگ هاي معدني، اين كار امكان پذير است.
 
* آيا مي توان با استفاده از هاردملات يك كف كاملاً يكپارچه بدست آورد؟
اجراي درزهاي انقباضي، انبساطي از الزامات كف سازي است. همچنين گاهي اوقات، درزهاي اجرايي نيز گريز ناپذيرند. لذا با توجه باين مسئله و ابعاد دال­ها كه بطور متوسط 3*3 متر است  بكلامي پاسخ منفي است.
 
* علت تعبيه درزهاي انقباضي چيست؟
به علت پديده انقباض ناشي از خشك شدن، در بتن ترك هاي انقباضي بوجود مي­آيد. با ساخت درزهاي انقباضي، ترك ها به محل هاي از پيش تعيين شده منتقل مي­شوند. اين محل هاي از پيش تعيين شده، همان محل هاي درز انقباضي است.
 
* فواصل درزهاي انقباضي تابع چه پارامتري است؟
بنا بر توصيه ACI اين فاصله به ضخامت دال بتني بستگي دارد و بين 24 تا 36 برابر ضخامت بتن است، اما بهتر آن است كه از معيار حداكثر استفاده نگردد.
 
* حداكثر فواصل درزهاي انقباضي چقدر است؟
5 متر
 
* آيا براي نسبت طول به عرض پانل هاي اجرا  شده HardMelat عدد خاصي توصيه مي­گردد؟
اين نسبت بنا بر توصيه انجمن پوشش­هاي بتني آمريكا حداكثر به 25/1 و بنا بر توصيه انجمن بتن آمريكا، حداكثر به 5/1 محدود مي­شود. بطور كلي توصيه مي­شود پانل ها به شكل مربعي نزديك باشند.
 
* آيا با اجراي HardMelat مي­توان از ضخامت بتن سازه اي كم كرد؟
هاردملات را نمي­توان جايگزين بتن سازه كرد ولي مي­توان به اندازه ضخامت آن از ضخامت مورد نياز بتن سازه­اي كم كرد.
 
* آيا مي توان HardMelat را بر روي كف قديمي چون موزائيك يا آسفالت اجرا كرد؟
خير، زيرا بستر بايد صلب، تميز و محكم و عاري از هرگونه گرد و خاك و مواد روغني و نفتي باشد.
 
* درجه حرارت مناسب براي اجراي هاردملات چه قدر است؟
بين 5 تا 30 درجه كه بايد تا حداقل 24 ساعت پس از اجراي كف حفظ گردد .
 
* آيا استفاده از ضد يخ در شرايط سرد زمستاني براي اجراي هاردملات مجاز است؟
اگرچه استفاده هاردملات در دماهاي كمتر از 5 درجه سانتيگراد توصيه نمي­گردد، اما با اطلاع كارشناسان شركت و تحت تدبير خاص امكان پذير است.
 
* منظور از درزهاي اجرايي كدام درزهاست؟
درزهاي اجرايي يا درزهاي ساخت و ساز، درزهايي هستند كه در پايان يك شيفت كاري و به ناچار ايجاد مي­شوند. مي­توان از اين درزها به عنوان درزهاي انبساطي يا انقباضي استفاده كرد.
 
* آيا ترافيك انساني با بار ناشي از جابجايي و غلطاندن قطعات فلزي به وسيله ليفتراك قابل مقايسه است؟
بله، ترافيك انساني بيش از 10 هزار نفر در روز بر روي يك كفپوش بتني با نيروي ناشي از عبور چرخ فلزي يا پلي آميد (مثلاً حمل قطعات بوسيله ليفتراك) معادل باشد.
 
 
* آيا لازم است كف پوش در طي فواصل زماني توسط مهندس مجرب مورد بازديد قرار گيرد؟
اين كار بايد در مواقع مورد نياز انجام شود در حاليكه ACI توصيه مي­كند اين بازديد، حداقل 1 بار در سال انجام شود.
 
* مرمت درز و كنترل مواد درزگير را بايد حداقل در چه فواصلي زماني انجام داد؟
به منظور جلوگيري از ورود مواد زائد براي بتن آرمه به سطوح زيرين كف از محل درزهاي انقباضي و انبساطي حداقل 1 بار در سال .
 
* استفاده از كلريد كلسيم در ساخت هاردملات كه معمولاً در ساخت بتن به عنوان يك افزودني از آن استفاده مي­شود، چه تاثيري دارد؟
اين افزودني انقباض بتن را افزايش داده و ممكن است در ايجاد تابيدگي اثر مخربي به جا گذارد.
 
* استفاده از بتن هاي ضد انقباض به جاي بتن هاي سيمان پرتلند معمولي، آيا مقاومت سايشي بتن را افزايش مي­دهد؟
بله، در صورت طراحي مناسب بين 30 تا 40 درصد افزايش مي­دهد.
 
* آيا مي­توان براي جبران انقباض بتن و جلوگيري از Curling ( تابيدگي) از بتن ضد انقباض استفاده كرد؟
بله ، ولي اين كار نياز به بر آوردن الزامات خاصي دارد. از جمله اين الزامات رعايت حداقل تسليح به ميزان 015/0 است.
 
* كاربرد بتن ضد انقباض چگونه ترك­ها را كاهش مي­دهد؟
كاربرد اين بتن بر مقاومت كششي يا خمشي بتن تأثير ندارد. بتن ضد انقباضي بتني با افزودنيهاي خاص است كه با جلوگيري از انقباض ناشي از افت بتن در مقابل تركهاي ناشي از انقباض مقاومت مي­كند.
 
* آيا كاربرد بتن ضد انقباض باعث ايجاد تابيدگي معكوس در بتن نمي­شود؟
بله، ولي اين تابيدگي معمولاً با بار مرده ناشي از وزن تعادل مي­يابد، بنابراين بايستي در استفاده از آن دقت نمود.
 
* حداقل ضخامت رويه­هاي ساخته شده از بتن ضد انقباض چقدر است؟
5/7 سانتيمتر .
 
* زماني كه بستر موجود، با مواد نفتي و روغني آلوده شده باشد، از چه رويه اي بايد استفاده كرد؟
لازم است از رويه اي بتني به ضخامت حداقل 10 سانتيمتر استفاده شود كه 2 سانتيمتر فوقاني آن از بتن ضد سايش يا هاردملات باشد.
 
 
* بر اساس استاندارد DIN 18560 ، حداقل ضخامت هاردملاتي كه در معرض ترافيك عبوري كمتر از 100 نفر در روز يا تردد چرخ هاي بادي قرار دارد، چقدر است؟
8 ميليمتر براي هاردملات غير فلزي و 6 ميليمتر براي هاردملات فلزي.
 
* عمق درزهاي كنترلي يا انقباضي چقدر است؟
بين 3/1 تا 4/1 ضخامت بتن دال و حداقل 5/3 سانتيمتر مي­باشد.
 
* افزايش اسلامپ بتن چه تإثيري بر فواصل بين درزها دارد؟
با افزايش اسلامپ بتن، فاصله مجاز بين درزها، كاهش مي­یابد.
 
* آيا پديده آب انداختن (Bleeding) با انقباض بتن ارتباط دارد؟
بله، حتي مي­تواند باعث ايجاد تابيدگي و Curling در دال بتني شود.
 
* چه ارتباطي بين مدول الاستيسيته و مقاومت فشاري بتن و قابليت انقباض آن وجود دارد؟
با افزايش مقاومت فشاري و به تبع آن مدول الاستيسيته، قابليت انقباض بتن افزايش خواهد يافت.
 
* علت وقوع ترك خوردگي در بتن چيست؟
علت وقوع ترك خوردگي آن است كه به واسطه وجود قيود داخلي، تنش هاي موجود از تنش هاي مجاز در يك نقطه تجاوز مي­نمايد و در نتيجه ترك خوردگي اتفاق خواهد افتاد.
 
* چه ارتباطي بين نسبت آب به سيمان و انقباض بتن وجود دارد؟
با افزايش نسبت آب به سيمان، انقباض افزايش خواهد يافت.
 
* چه ارتباطي بين اسلامپ بتن و انقباض بتن وجود دارد؟
با افزايش اسلامپ، انقباض افزايش خواهد يافت.
 
* پديده تابيدگي در بتن ناشي از چيست؟
اين پديده از آن ناشي مي­شود كه انقباض بتن در بالا و پائين آن متفاوت است و به طور طبيعي انقباض در بالا بيشتر است.
 
* كاربرد اصلي درزهاي انقباضي در كجاست ؟
در مكان هايي است كه بين بتن و سازه هاي مجاور آن Interaction وجود دارد. لذا اين درزها بيشتر در مجاورت ديوارها، ستونها و پي ها و محل هاي بارگذاري تعبيه مي­شوند.
 
* چه شكلي براي درز انبساطي در اطراف ستون ها توصيه مي­شود؟
هم به صورت مربعي شكل و هم دايروي، با تمركز تنش كمتري مواجهيم.
 
* عرض يك درز انبساطي حدوداً چقدر است؟
2 سانتيمتر .
 
* عمده ترين درزهايي كه در مبحث درزبندي كف هاي بتني با آن مواجهيم كدام است؟
درزهاي انقباضي، زيرا تعداد آنها بيش از ساير انواع درزهاست.

* انقباض ناشي از خشك شدن (Drying Shrinkage) براي بتني با اسلامپ حدود 8 سانتيمتر به ازاي هر طول 30 متري چقدر است؟
5/1 سانتيمتر.
 
* پر كردن درزها در چه فاصله­اي پس از ساخت درز انجام مي­شود؟
بين 3 تا 6 ماه .
 
* سختي حداقل و كنش طولي حداقل ماده درزگير چقدر است؟
سختي 50 ShoreA و كنش 6 درصد .
 
* آيا بايد سطح تمام شده درزها پر شده با سطح هاردملات در يك تراز باشد؟
خير ، بايد حداقل 6/0 سانتيمتر پائين تر از سطح تمام شده هاردملات باشد.
 
* وقتي از Dowel bars براي انتقال برش استفاده مي­شود، آيا لازم است دو سر آن به بتن بچسبد؟
خير، صرفاً يك طرف آن بايد به بتن بچسبد و سر ديگر آن در داخل يك غلاف گريس كاري شده  آزادنه حركت كند.